Hydrauliskt plogblad

Plogbladet kan hydrauliskt vinklas 22grader åt både höger och vänster. används bl a för återfyll av schaktmassor.